Questions? +32 460 226 991 (English). EU-wide delivery!

Accessories for equithermal regulation

Show filters

Price range

€ 0 - € 644

Správné zapojení a dokonalá funkčnost systému ekvitermní regulace vytápění je podmíněno i spoustou zdánlivých maličkostí a právě toto nezbytné příslušenství má na ekvitermní regulaci neopomenutelný vliv. Rozhodně není vhodné používat propojovací i další prvky, které nejsou k danému účelu přímo určeny, mohlo by dojít k nesprávnému fungování nebo v horším případě dokonce k poškození celé instalace. Bez pflat connecting cables si těžko lze kompletaci ekvitermní regulace představit. PPCB protection najdete v naší nabídce plastové krytky, vhodné pro systém Siemens Albatros2. Pro správné umístění a připojení jwell sensors jsou k dispozici mosazní jímky v různých velikostech. A v nabídce rozmanitého příslušenství pochopitelně nemohou chybět různé typy rozšiřujících modulů.

Correct connection and perfect functionality of the system of equithermal regulation heating control is conditioned by many apparent details and it is this necessary accessory that has an influence on the equithermal regulation. It is definitely not advisable to use interconnecting and other elements that are not specifically designed for this purpose, it could cause malfunction or even worse the whole installation. Without flat connecting cables it is hard to imagine completing the equithermal regulation. For PCB protection, you will find plastic caps suitable for the Siemens Albatros2 system in our offer. Brass wells in various sizes are available for the correct positioning and connection of the sump sensors. And of course there are many different types of expansion modules in our offer aswell.