By using this site, you agree to the storage of cookies (see  Terms of use). Cookies are required for the site to work. I understand

Questions? +32 460 226 991 (English). EU-wide delivery!

Boiler pumps

Show filters

Price range

€ 0 - € 316

Connection size

Connection type

Pressure

Pump flow

Pump lightness

Pump power supply

Oběhová čerpadla, nedílná součást dnešních moderních kotlů pro ohřev užitkové vody nebo na vytápění, jsou výrobcům těchto kotlů dodávána v drtivé většině případů ve specifickém a nestandartním provedení, které je závislé na požadavcích konkrétních výrobců kotlů. Díky tomu nese každé oběhové čerpadlo na sobě unikátní objednací číslo produktu, podle kterého se velmi snadno pozná, pro kterého výrobce kotlů je dané čerpadlo určeno. V důsledku těchto faktů není možné tedy nahrazovat bez předchozího uvážení tato přizpůsobená čerpadla standardními. Blesková doprava, poradenství zdarma a možnost osobního odběru. Více než 26 let s Vámi!

Circulation pumps, an integral part of today's modern boilers for domestic hot water or for heating, are supplied to the manufacturers of these boilers in the vast majority of cases in a specific and non-standard design, which depends on the requirements of specific boiler manufacturers. As a result, each circulation pump carries a unique product order number, which makes it easy to identify which boiler manufacturer the pump is intended for. Consequently, it is not possible to replace these customized pumps with standard ones without prior consideration. Quick delivery, free consultations and the possibility of a personal pick up. More than 26 years with you!