Questions? +32 460 226 991 (English). EU-wide delivery!

Terminal block sets for equithermal regulation

Bez odpovídajících propojovacích dílů by nebylo možné propojit ekvitermní regulátory pro obytné budovy s čidly a ovládanými zařízeními. Proto je zapotřebí použít k tomuto účelu speciálních svorek, které slouží k dokonalému a stabilnímu kontaktu. V naší nabídce najdete sady svorkovnic, které poslouží k připojení periferních zařízení k ekvitermnímu regulátoru podle potřeby, ať už se bude jednat o prostorová, venkovní nebo vnitřní tepelná čidla, ovládací prvky, displeje i kotle a směšovací prvky. Upevnění drátů a kabelů do svorek je snadné a dostatečně stabilní, svorky dobře drží i v těle ekvitermního regulátoru. Pokud je to zapotřebí, lze je okamžitě odpojit a provést změny v uspořádání elektrického zapojení. Materiálem je pevný, odolný plast a nerezové komponenty pro uchycení vodičů.

Without the corresponding connection parts, it would not be possible to connect the equithermal regulators for residential buildings with sensors and controlled devices. Therefore, special clamps must be used for this purpose for perfect and stable contact. In our offer you will find sets of terminal blocks that will be used to connect peripheral devices to the equithermal regulator as needed, whether it be room, outdoor or indoor temperature sensors, controls, displays and boilers and mixing elements. Fastening of wires and cables in terminals is easy and stable enough, it also holds the terminals well in the body of the equithermal regulator. If necessary, they can be disconnected immediately and changes to the electrical layout can be made. The material is solid, durable plastic and stainless steel components for the attachment of conductors.